Новини публікуються мовою оригіналу

ВСУ в постанові від 11.11.2015 р. за справою № 6-2159цс15 роз’яснив питання щодо відсутності вини підприємства в невиплаті належних звільненому працівникові сум у день звільнення у зв’язку з форс-мажорними обставинами в період АТО.

Зважаючи на позовні вимоги в цій справі, зокрема, вимоги щодо виплати компенсації у зв’язку з несвоєчасною виплатою належних працівникові сум, тобто свого роду відшкодування завданої майнової шкоди, а також відшкодування моральної шкоди, що регулюються гл. 82 ЦКУ, застосуванню підлягають положення цивільного законодавства.

Статтею 617 ЦКУ передбачено: особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку чи непереборної сили.

У п. 1 ч. 1 ст. 263 ЦКУ наведено ознаки непереборної сили та визначено, що непереборна сила — це надзвичайна чи невідворотна за певних умов подія. Отже, непереборною силою є надзвичайна й невідворотна зовнішня подія, що повністю звільняє від відповідальності особу, яка порушила зобов’язання, за умови, що остання не могла її передбачити чи передбачила, але не могла її відвернути, і ця подія завдала збитків.

Відповідно до висновку Донецької торгово-промислової палати від 06.08.2014 р. за № 2199, установлено: терористичні акти, диверсії, захоплення будівель і споруд, захоплення заручників, блокування й пошкодження об’єктів транспортної системи, відсутність ефективного контролю органів державної влади України в такому населеному пункті станом на 06.08.2014 р. унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема, розрахунки по оплаті праці. Тому Донецька торгово-промислова палата дійшла висновку, що дійсно настали обставини непереборної сили з  14.05.2015 р. для ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» при здійсненні господарської діяльності на території м. Краматорськ і Донецької області, які свідчать про наявність загрози виникнення/накопичення податкового боргу та є підставою для відстрочення грошових зобов’язань/податкового боргу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»