Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у м. Києві в листі від 06.11.2015 р. № 16986/10/26-15-15-03-11 розглянуло питання щодо безоплатної передачі матеріальних активів (основних засобів) підприємству від постачальників-нерезидентів.

Зокрема, податківці дійшли таких висновків:

  • при ввезенні на митну територію України товарів для подальшого використання їх у господарській діяльності суми ПДВ відносяться до податкового кредиту в разі наявної митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку;
  • при безоплатному постачанні товарів/послуг база обкладення ПДВ визначається на рівні не нижче ціни придбання товарів/послуг (для самостійно виготовлених товарів/послуг — не нижче їх собівартості);
  • підлягає амортизації первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів, у складі якої враховуються витрати на транспортування, суми ввізного мита, витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів, інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Окрім того, фіскали звертають увагу, що для цілей нарахування податку на прибуток при здійсненні операцій із нерезидентами, слід ураховувати вимоги ст. 39 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»