Постановою КМУ від 11.09.2013 р. № 679 дозволили здійснювати протягом бюджетного періоду одночасно з державного та місцевих бюджетів видатки на надання медичної допомоги, оплату послуг із підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, проведення наукових досліджень у клінічних лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я, які використовуються для розміщення структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо) вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ державної власності, а також на проведення спільної роботи із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців та проведення наукових досліджень і впровадження в практику їх результатів.

Нагадаємо: в умовах відсутності вказаного рішення Уряду лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я не мали підстав для планування та здійснення видатків на утримання матеріально-технічної бази клінічних кафедр (лист Держфінінспекції від 14.08.2012 р. № 04-18/1154).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»