Новини публікуються мовою оригіналу

Згідно з листом ДФС, ФОП, яка перебуває на загальній системі оподаткування, відображає у складі доходу виручку у грошовій і негрошовій формі, при цьому до складу витрат має право включати витрати господарської діяльності, пов’язані з отриманням зазначеного доходу, зокрема на рекламу й маркетингові послуги, за умови, що ці витрати пов’язані із реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг і підтверджені документально. Зазначені витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення та визнаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Про це повідомила ДФС у листі від 27.10.2015 р. № 10011/Д/99-99-17-02-02-14.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»