Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС повідомила (лист від 10.11.2015 р. № 10450/Д/99-99-19-02-02-14), що неприбуткові організації, до яких, зокрема, відносять і ОСББ (пп. 133.4.6 ПКУ), у разі неприведення установчих документів відповідно до норм п. 133.4 ПКУ до 1 січня 2017 року можуть бути виключені контролюючими органами із Реєстру неприбуткових організацій.

Нагадаємо: відповідно до пп. 133.4.1 ПКУ, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями є підприємства, установи й організації, які одночасно відповідають таким вимогам:

  • утворені й зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов'язаних із ними осіб;
  • установчі документи передбачають передачу активів одній неприбутковій організації чи кільком відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення);
  • унесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

За бажанням неприбуткова організація може подати до контролюючого органу копії установчих документів.

У листі також згадано, що готується новий Реєстр, до якого включатимуть лише ті неприбуткові організації, які впорядкували установчі документи відповідно до вимог п. 133.4 ПКУ (п. 35 підрозділу 4 р. XX «Перехідних положень» ПКУ).

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ПКУ така неприбуткова організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період із початку року по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»