Новини публікуються мовою оригіналу

Інвентаризація мобілізованого транспорту проводиться згідно з вимогами, передбаченими для проведення інвентаризації майна, переданого на відповідальне зберігання. На це вказує Мінфін у листі від 11.06.2015 р. № 31-11420-07-10/19544.

На активи, що перебувають у дорозі, неоплачену у строк покупцями відвантажену продукцію (товари) і на ті активи, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), складаються окремі інвентаризаційні описи (п. 10 р. ІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879).

Відображення в інвентаризаційному описі мобілізованого транспорту здійснюється на підставі акта прийомки-передачі, що підтверджує факт передання такого майна та відомостей, отриманих від зберігача транспорту (за наявності).

Водночас Міноборони в листі від 22.07.2015 р. № 322/2/6598, посилаючись на п. 15 Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921, нагадує: керівники підприємств, установ та організацій подають військовим комісаріатам двічі на рік (до 20 червня та 20 грудня) інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах і техніці. Зазначена інформація подається у визначені строки й за встановленою формою незалежно від змін щодо облікових даних транспортних засобів і техніки, а також громадян, які на них працюють.

Стосовно пунктів передачі та пунктів повернення транспортних засобів і техніки, інформуємо, що в Збройних Силах України переважно використовується територіальний принцип комплектування військ (сил) транспортними засобами і технікою національної економіки. Зважаючи на  вказане вище, місця розташування пунктів передачі та пунктів повернення транспортних засобів і техніки обмежуються територіальними кордонами областей.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»