Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 05.11.2015 р. № 23622/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання щодо обкладення ПДВ суми поліпшень об’єктів, отриманих в оперативну оренду/лізинг.

У листі податківці повідомляють: зважаючи на те, що витрати на поліпшення об’єкта операційної оренди відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних активів, при поверненні орендарем об’єкта оперативної оренди/лізингу орендодавцю на вартість здійснених поліпшень (у незамортизованій частині) такий орендар нараховує податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно із п. 188.1 ПКУ.

* Відповідно до п. 188.1 ПКУ, база оподаткування операцій із постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення.

Нагадаємо

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 3.8 глави 3 р. VІІІ Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Національного банку України від 20.12.2005 р. № 480).

Тому передача орендодавцю створеного в результаті поліпшення об’єкту інших необоротних активів фактично вважається постачанням товарів (пп. 14.1.191 ПКУ), що підпадає під обкладення ПДВ, навіть якщо воно безоплатне.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»