Новини публікуються мовою оригіналу

Держпраці на своєму сайті надала відповідь на запитання:

чи є індексація зарплати мінімальною державною гарантією в оплаті праці?

Норми та гарантії в оплаті праці, передбачені ч. 1 ст. 12 Закону України «Про оплату праці» та Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями.

Це, зокрема: норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше 18-ти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи в польових умовах тощо встановлюються Кодексом законів про працю України й іншими актами законодавства України.

У період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна зарплата підлягає індексації згідно із чинним законодавством (ст. 33 Закону України «Про оплату праці»). Статтею 95 КЗпП передбачено, що зарплата підлягає індексації в установленому законодавством порядку.

Оскільки індексація заробітної плати передбачена КЗпП, вона є мінімальною державною гарантією.

Від редакції!

Цим питанням переймаються роботодавці з огляду на положення ст. 265 КЗпП, у якій передбачається штраф у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, якщо недотримано мінімальні державні гарантії в оплаті праці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»