Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 10.11.2015 р. № 23971/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо визначення граничної вартості малоцінних необоротних матеріальних активів.

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015 р. № 655-VIII (даліЗакон № 655) було змінено граничну вартість матеріальних активів, які можуть бути віднесені до основних засобів при здійсненні податкового обліку.

Тож із 01.09.2015 р. (дата набрання чинності Законом № 655) до основних засобів можуть бути віднесені матеріальні активи, призначені для використання в господарській діяльності, зі строком корисного використання більше, ніж 1 рік із дати введення в експлуатацію, та вартістю, яка перевищує 6000 грн (пп. 14.1.138 ПКУ).

Оскільки Закон № 655 не має зворотної сили, податківці зазначають: усі матеріальні активи, первісна вартість яких є меншою за 6000 грн та які віднесені для цілей податкового обліку до основних засобів згідно з вартісними обмеженнями на дату їх придбання (уведення в експлуатацію), не виключаються зі складу основних засобів на дату набрання чинності Законом № 655. Такі засоби лишаються у складі основних засобів при здійсненні податкового обліку до повної їх амортизації до залишкової вартості на рівні ліквідаційної.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»