Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 02.11.2015 р. № 23177/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо зарахування сплаченого за кордоном податку у зменшення зобов’язань з податку на прибуток підприємства в періодах, наступних за податковим (звітним) періодом.

Передусім податківці нагадують: для отримання права на зарахування податків і зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування (ст. 13 ПКУ). Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні та закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Зокрема, фіскали наполягають: якщо сума податку з прибутку, отриманого з іноземних джерел і сплаченого протягом звітного року за кордоном, перевищує суму податкового зобов’язання з податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні за такий звітний рік, сума такого перевищення не враховується у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних звітних періодах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»