Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 30.10.2015 р. № 16554/10/26-15-22-09-32 податківці нагадали: країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, установлених МКУ. При цьому критеріями достатньої переробки є такі:

1) виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

2) зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару (правило адвалорної частки);

3) виконання виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не призводять до зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД або вартості відповідно до правил адвалорної частки, але з дотриманням певних умов уважаються достатніми для визнання походження товару з тієї країни, де такі операції мали місце.

Такі критерії достатньої переробки для конкретних товарів установлюються й застосовуються в порядку, визначеному Кабміном.

Якщо стосовно конкретного товару такі критерії достатньої переробки, як правило, адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій, не встановлено, застосовується правило, згідно з яким товар вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його переробки змінено класифікаційний код товару відповідно до УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.

Отже, зважаючи на сказане вище, якщо з імпортованих товарів були вироблені інші види продукції чи такі товари були піддані достатній обробці/переробці на митній території України, то вироблені, оброблені/перероблені товари вважаються товарами українського походження, а тому при їх постачанні код УКТ ЗЕД у податковій накладній не зазначають.

Водночас не відповідають критерію достатньої переробки прості складальні операції. До такого виду операцій належать операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання, склеювання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), а також інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні в процесі складання й не пов’язані з переробкою (обробкою) товарів, незалежно від кількості та складності таких операцій.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»