МОН у своєму листі нагадало, що надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства є пріоритетним і перспективним напрямом надання українськими навчальними закладами освітніх послуг. Для реалізації цієї державної політики керівники ВНЗ І–ІV рівня акредитації мають ужити заходи щодо:

  • збільшення прийому іноземних громадян;
  • укладання договорів про організацію навчання іноземців із вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності (далі — СПД);
  • розширення мережі іноземних і вітчизняних партнерів;
  • обов’язкове розміщення на веб-сайтах ВНЗ переліку вітчизняних  СПД, з якими укладено договори про організацію навчання іноземців, та іноземних партнерів;
  • посилення роботи з розроблення та поширення рекламної продукції, спрямованої на інформування іноземного абітурієнта;
  • висвітлення англійською мовою інформації про порядок організації набору іноземців та осіб без громадянства вищим навчальним закладом;
  • організації плідної співпраці з органами державної влади відповідно до їх компетенції, широким колом вітчизняних СПД та іноземних партнерів, уповноваженим державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти України», громадськими організаціями з питань захисту інтересів іноземців та осіб без громадянства, іноземцями й особами без громадянства.

Лист МОН від 19.09.2013 р. № 1/9-648

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»