Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Тернопільській області в листі від 03.11.2015 р. № 1726/10/19-00-17-01-25/11074 роз’яснила, які будівлі належать до промислових і, відповідно, не є об’єктом обкладення податком на нерухомість відповідно до п. «є» пп. 266.2.2 ПКУ.

Промисловими вважаються підприємства, які згідно із ДК 009:2010 належать до секцій:

  • B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів»;
  • C «Переробна промисловість», зокрема виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, текстильне виробництво, виробництво шкіри, виробів зі шкіри й інших матеріалів, виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації тощо;
  • D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»;
  • E «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами»;
  • F «Будівництво».

Також Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації наказом від 17.08.2000 р. № 507 затвердив і ввів у дію Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (далі — ДК 018-2000), призначений для використання органами центральної й місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики й усіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні. Об’єктами класифікації в ДК 018-2000 є будівлі виробничого й невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.

Згідно із ДК 018-2000, до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) належать будівлі промислові — будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»