Новини публікуються мовою оригіналу

Наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2015 року № 011/5, зареєстрованим 16 жовтня 2015 року за № 1263/27708, затверджено Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації  міжнародних,  міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Дія згаданого вище Положення поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу — нотаріусів, адвокатів, адвокатські бюро й суб’єктів  господарювання,  що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин) (далі — Суб’єкт), регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Мін’юст.

Здійснення заходів, передбачених законодавством, забезпечується безпосередньо Суб’єктом, його філіями й дочірніми підприємствами, що розташовані в державах, у яких рекомендації FATF не застосовуються чи застосовуються недостатньою мірою, у межах, визначених законодавством такої держави. Суб’єкт зобов’язаний провести оцінку заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, що здійснюються в таких державах.

У разі якщо застосування таких заходів не дозволено законодавством такої ризикованої держави, Суб’єкт зобов’язаний повідомити Мін’юст України про відповідні запобіжні заходи, які Суб’єкт уживатиме для обмеження ризиків.

Щодо клієнтів із ризикованих держав Суб’єкти повинні:

  • забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх діяльності,  фінансовий стан,  репутацію;
  • забезпечувати перевірку достовірності й повноти інформації,  отриманої від клієнта;
  • приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Суб’єкт має право відмовитися від проведення фінансової операції, у разі якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу. Про відмову Суб’єкт зобов’язаний повідомити Державну службу фінансового моніторингу України протягом 1-го робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня із дня відмови.

Суб’єкт має право призупинити проведення фінансової операції клієнтом із ризикованої держави у випадку, якщо така операція містить ознаки, передбачені ст.ст. 15, 16 Закону.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»