Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 29.10.2015 р. № 23015/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання щодо реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання його до іншого платника ПДВ.

Зокрема згідно з пп. 196.1.7 ПКУ, операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об’єктом обкладення ПДВ. При цьому на проведення реорганізації юридичних осіб не поширюються норми п. 198.5 і п. 199.6 ПКУ.

Зважаючи на викладене вище, податківці виокремили такі особливості процесу реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання його до іншого платника ПДВ:

  • платник, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника ПДВ, підлягає виключенню з Реєстру платників податку на додану вартість на дату оформлення передавального акта;
  • у платника, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника ПДВ, не відбувається нарахування ПДВ і коригування податкового кредиту;
  • сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, яка обліковується в податковій декларації з ПДВ особи, що реорганізується шляхом приєднання, до податкової звітності новоутвореної особи не переноситься;
  • невідшкодовані залишки сум бюджетного відшкодування, які обліковуються в інтегрованій картці платника податку станом на дату анулювання реєстрації, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника ПДВ, переносяться до інтегрованої картки платника податку новоутвореної особи.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»