Новини публікуються мовою оригіналу

Верховний Суд України в постанові від 21.10.2015 р. № 6-1133цс15 роз’яснив: з урахуванням п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПКУ позови вважаються тотожними, якщо в них одночасно збігаються сторони, підстави та предмет спору, тобто коли позови повністю збігаються за складом учасників цивільного процесу, матеріально-правовими вимогами й обставинами, що обґрунтовують звернення до суду.

Нетотожність хоча б одного зі згаданих вище чинників не перешкоджає повторному зверненню до суду заінтересованих осіб за вирішенням спору.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»