Новини публікуються мовою оригіналу

Міжрегіональне головне управління ДФС — Центральний офіс з ОВП у листі від 29.10.2015 р. № 24312/10/28-10-06-11 повідомляє:

нараховані згідно з рішеннями суду, але не отримані фактично, суми 3% річних, інфляційних втрат, пені та штрафів боржникам за прострочення виконання грошових зобов’язань до 2015 року включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження, починаючи із 2015 року суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку відповідно до П(С)БО.

До 01.01.2015 р.

Зокрема п. 137.13 ПКУ визначено, що суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору чи відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження — у день зарахування на поточний рахунок або отримання в касу підприємства.

Із 01.01.2015 р.

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, із 01.01.2015 р. об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями р. ІІІ ПКУ. Так як р. ІІІ ПКУ не передбачає коригування фінрезультату до оподаткування на різниці по штрафах, пені, неустойці, то податковий облік повністю збігається із бухобліком.

Зокрема, у бухобліку дохід визнається під час збільшення активу чи зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена (п. 5 П(С)БО 15 «Дохід»).

Окрім того, податківці наводять норми й МСБО 18 «Дохід»:

дохід визнається, лише коли існує ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід, пов’язаних з операцією.

У деяких випадках такої ймовірності може не бути до отримання компенсації чи до усунення невизначеності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»