Новини публікуються мовою оригіналу

Міжрегіональне головне управління ДФС — Центральний офіс з обслуговування великих платників у листі від 04.11.2015 р. № 24616/10/28-10-06-11 повідомляє:

  • операція з надання грошової позики юрособою (позикодавцем) не підпадає під визначення операцій із постачання товарів/послуг, тому ПДВ за такою операцією не нараховується;
  • операція з отримання юрособою (позикодавцем) процентів від надання грошової позики не підпадає під визначення операцій із постачання товарів/послуг, тому ПДВ за такою операцією не нараховується.

Зокрема, відповідно до пп. 196.1.5 ПКУ, не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних із переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у т.ч. пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами й деривативами), доручення, надання, управління та відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства. Крім того, Перелік типових операцій із розрахунково-касового обслуговування, які згідно із пп. 196.1.5 ПКУ не є об’єктом оподаткування, затверджено постановою Національного банку України від 15.11.2011 р. № 400.

Процентами є дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. Вони нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна чи у вигляді фіксованих сум (пп. 14.1.206 ПКУ). Керуючись цією нормою та нормами пп. 14.1.185 і пп. 14.1.191 ПКУ, проценти не підпадають під визначення «постачання послуг» чи «постачання товарів». Тому, відповідно до п.п. «а», «б» п. 185.1 ПКУ не є об’єктом обкладення ПДВ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»