Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд своєю постановою від 04.11.2015 р. № 896 затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.

Вони поширюється на суб’єктів господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність із ветеринарної практики, та на фізичних осіб — підприємців, які провадять таку діяльність.

Господарську діяльність із ветеринарної практики можуть провадити на всій території України юридичні особи, а також фізичні особи — підприємці — спеціалісти ветеринарної медицини на підставі ліцензії, за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду діяльності, та за умови виконання такими особами кваліфікаційних, організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених такими Ліцензійними умовами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»