Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін наказом від 20.08.2015 р. № 727 затвердив Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами (даліПорядок № 727).

Традиційно Порядком № 727 визначено: у разі встановлення під час перевірки порушень складається акт документальної перевірки, а за відсутності порушень — довідка документальної перевірки.

Акт документальної перевірки повинен містити:

  • систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів порушень норм законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи:
  • усі істотні обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які стосуються фактів виявлених порушень.

Факти виявлених порушень мають викладатися в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою з посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, чи отримані від інших суб'єктів господарювання, органів державної влади, у т.ч. іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкову інформацію, що підтверджують наявність зазначених фактів.

До підписання акта (довідки) документальної перевірки враховуються пояснення (за наявності), надані посадовими особами платника податків або його законними представниками під час перевірки. При виникненні спірних питань та наданні заперечень щодо встановлених порушень під час здійснення перевірки такі питання та заперечення виносяться на розгляд постійних комісій із розгляду спірних питань при відповідних контролюючих органах.

Акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, і реєструється в контролюючому органі у відведені строки.

Акт (довідка) документальної перевірки після його (її) реєстрації надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати. У разі відмови посадових осіб платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) документальної перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови, про що ставиться відмітка в акті (довідці) документальної перевірки.

Один примірник акта (довідки) документальної перевірки з відповідними додатками в день його підписання чи відмови від підписання вручається (надсилається) платнику податків або його законному представнику.

Строк зберігання актів (довідок) та інших матеріалів документальних перевірок у контролюючих органах становить 5 років.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»