Новини публікуються мовою оригіналу

За ініціативи Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», підтриманої професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів України й Аудиторською палатою України, відбувся Всеукраїнський з’їзд аудиторів.

У роботі з’їзду взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, Державної регуляторної служби України, Торгово-промислової палати України, підприємці й представники бізнесу.

Під час роботи учасники Всеукраїнського з’їзду аудиторів розглянули питання «Моделі гармонізації українського законодавства у сфері аудиторської діяльності із законодавством ЄС» й обговорили законопроект «Про аудиторську діяльність», зареєстрований Верховною Радою України 06.10.2015 р. за № 2534 і законопроект «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оприлюднений на офіційному сайті Міністерства фінансів України 17.08.2015 р.

Зважаючи на велике суспільне значення аудиту для розвитку економіки України й державну політику щодо економічної інтеграції до Європейського співтовариства, із метою приведення законодавства щодо аудиторської діяльності в Україні до вимог зміненої Директиви ЄС 43/2006 учасники Всеукраїнського з’їзду аудиторів

УХВАЛИЛИ:

1. Висловити підтримку гармонізації норм національного законодавства про аудиторську діяльність із законодавством Європейського Союзу, зокрема, Директивою 2006/43/ЄС Європейського Парламенту й Ради про обов'язковий аудит річної звітності й консолідованої звітності (далі — Директива ЄС 43) і Регламентом (ЄС) № 537 від 16.04.2014 р. «Про особливі вимоги до обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу» (далі — Регламент 537).

2. Підтримати впровадження в аудиторську діяльність України моделі регулювання й нагляду за аудиторською діяльністю, запропонованої аудиторською спільнотою України за наслідками її обговорення на регіональних «круглих столах» і конференціях протягом 2014–2015 років.

3. Вважати проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оприлюднений на офіційному сайті Міністерства фінансів України 17.08.2015 р., таким, що не відповідає вимогам законотворчої діяльності в Україні та потребує істотного доопрацювання.

3. Схвалити зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства Фінансів України 17.08.2015 р., прийняті на розширеному засіданні Ради ВПГО «Спілка аудиторів України» за участю голів територіальних відділень ВПГО «САУ», керівників і представників професійних організацій Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, ВГО «Спілка податкових консультантів України», членів Аудиторської палати України, уповноважених представників Аудиторської палати України в регіонах і науковців.

4. Підтримати проект Закону України «Про аудиторську діяльність», зареєстрований Верховною Радою України 03.04.2015 р. за № 2534 й оновлений 06.10.2015 р., як основу для обговорення.

5. Урахувати висловлену на з’їзді пропозицію стосовно доопрацювання проекту Закону України «Про аудиторську діяльність», зареєстрованого Верховною Радою України 03.04.2015 р. за № 2534 й оновленого 06.10.2015 р. з урахуванням норм Директиви ЄС 43 і Регламенту 537.

6. Направити Резолюцію Всеукраїнського з’їзду аудиторів Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі, Міністерству юстиції України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії з регулювання ринку фінансових послуг, Державної регуляторної служби України, Центру реформ фінансової звітності Світового банку.

7. Використовувати конференції, форуми, інші публічні зібрання для виступів, обговорень і дискусій із метою доведення до суспільства громадської думки аудиторської спільноти щодо підтриманої моделі гармонізації українського законодавства у сфері аудиторської діяльності із законодавством ЄС.

8. Розмістити в засобах масової інформації інформацію про проведений Всеукраїнський з’їзд аудиторів і прийняті на ньому рішення.

9. Інформаційне повідомлення про проведення 07 грудня 2015 року тематичної телефонної гарячої лінії на тему «Питання, пов’язані із заходами, що стосуються попередження правопорушень у галузі державного експортного контролю та відповідальності за такі порушення».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»