Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС визначила в листах (від 29.10.2015 р. № 22999/6/99-99-22-06-02-15 і від 29.10.2015 р. № 23000/6/99-99-22-06-02-15), що згідно з п. 54.4 ПКУ контролюючий орган має право самостійно визначати базу оподаткування та податкові зобов'язання платника податків у разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей. Це стосується відомостей щодо країни походження, вартісних, кількісних або якісних характеристик, які мають значення для оподаткування товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України чи територію вільної митної зони або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони, котрі відрізняються від задекларованих під час митного оформлення, на підставі відомостей, зазначених в отриманих документах, шляхом проведення дій, прописаних у п. 54.3 ПКУ.

Умовою виникнення зобов’язання контролюючого органу самостійно визначати суму грошового зобов’язання згідно із цією нормою ПКУ є отримання результатів митного контролю після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, що свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях. Норми згаданого вище пункту визначають можливість ужиття відповідних заходів саме контролюючими органами. Про дії інших органів влади в указаному пункті не йдеться.

До того ж необхідно звернути увагу на таке: у п. 54.4 ПКУ визначено, що контролюючий орган за умови певних обставин, зазначених у цьому пункті, має право самостійно визначати базу оподаткування та податкові зобов'язання платника податків шляхом проведення дій, передбачених п. 54.3 ПКУ. Таке право може бути реалізовано, зокрема, шляхом проведення документальних перевірок вз підстав, визначених МКУ. При проведенні документальних перевірок для підготовки висновків за результатами цих перевірок можуть бути використані відповідно до ст. 352 МКУ:

1) документи, визначені МКУ;

2) податкова інформація;

3) експертні висновки;

4) судові рішення;

5) отримані від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджені відомості щодо вартісних, кількісних або якісних характеристик, країни походження, складу й інших характеристик, які мають значення для оподаткування товарів, їх увезення (пересилання) на митну територію України або на територію вільної митної зони чи вивезення (пересилання) за межі митної території України або території вільної митної зони, які відрізняються від задекларованих під час митного оформлення;

6) інші матеріали, отримані в порядку та спосіб, передбачені МКУ чи іншими законами України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»