Новини публікуються мовою оригіналу

Керуючись п. 10 Порядку № 100, у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати й інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Управління поточною діяльністю акціонерного товариства здійснює виконавчий орган товариства (ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства»). До його компетенції належить вирішення всіх питань, пов’язаних із керівництвом поточною діяльністю товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради.

Зважаючи на ці норми, ВСУ в справі від 07.10.2015 р. № 6-573цс15 дійшов такого висновку: на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати й інших виплат здійснюється з урахуванням їх фінансових можливостей, таке рішення приймається виконавчим органом підприємства відповідно до повноважень, установлених його статутом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»