Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 27.10.2015 p. № 22624/6/99-99-17-03-03-15 розглянула питання щодо оподаткування майнового внеску у вигляді земельних ділянок до статутного капіталу товариства в обмін на корпоративні права.

У своїй відповіді податківці керуються р. ІV ПКУ. Зокрема, згідно із пп. 165.1.44 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права.

Окрім того, податківці нагадують: придбанням інвестиційного активу вважаються операції з унесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи — резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права (п. 170.2 ПКУ). Зважаючи на це, у розумінні ПКУ, внесок фізичної особи у вигляді земельних ділянок до статутного фонду юридичної особи — резидента є придбанням такою фізичною особою права власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) такої юридичної особи, тобто є витратами, понесеними у зв’язку із придбанням інвестиційного активу, та не є доходом платника податку.

До того ж юридична особа — емітент корпоративних прав виступає податковим агентом лише в частині відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «178» — Операції з майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»