Новини публікуються мовою оригіналу

ВСУ в постанові від 21.10.2015 р. № 6-2003цс15 дійшов висновку: відповідно до ст. 549 ЦКУ (котра регулює поняття неустойки), штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відповідальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те саме порушення (у справі, що розглядається, — недотримання строків виконання грошових зобов’язань за кредитним договором) свідчить про недотримання положень, закріплених у ст. 61 Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне й те саме порушення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»