Новини публікуються мовою оригіналу

Державна служба України з питань праці повідомила: працівника, який отримав інвалідність, можна звільнити за п. 2 ст. 40 КЗпП України лише в разі неможливості переведення його на іншу роботу чи створення умов праці відповідно до висновку МСЕК.

Зокрема, звільнення працівників із мотивів інвалідності заборонене законом, тому факт встановлення інвалідності не може бути підставою для звільнення працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Але водночас дозволяється звільнення інваліда у випадках, коли за висновком МСЕК стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків або продовження трудової діяльності може призвести до погіршення здоров’я інваліда.

Тобто, зрозуміло, що вирішення питання про умови подальшої роботи інваліда чи про його звільнення; залежить від висновку МСЕК про характер та умови праці інваліда. Такі висновки наводяться на зворотному боці довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності (форма № 157-1/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.05.2003 р. № 224).

Після отримання такого висновку роботодавець повинен визначити можливість створення для працівника (інваліда) належних умов праці. Якщо є можливість створення умов праці, рекомендованих МСЕК, роботодавець повинен їх забезпечити.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»