Новини публікуються мовою оригіналу

У новині «Подавати інформацію на веб-портал «Є-Дата» розпорядники й одержувачі бюджетних коштів зможуть через «Службовий кабінет» проінформували, що відкрито доступ до робочих кабінетів, посередництвом яких розпорядники й одержувачі бюджетних коштів зможуть розкривати інформацію про їх використання, яка, відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (далі — Закон), має бути оприлюднена не пізніше 4 листопада 2015 року.

Тепер же на сторінці веб-порталу «Є-Дата» у мережі Фейсбук указується, що 4 листопада нікого не каратимуть. Мінфіном затверджено наказ про тестовий режим порталу.

Передбачено, що впродовж із 29.10.2015 р. до 30.06.2016 р. проводитиметься дослідна експлуатація веб-порталу використання публічних коштів.

Нагадаємо: відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників й одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів за такі порушення:

1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

2) оприлюднення недостовірної, неточної чи неповної інформації;

3) несвоєчасне оприлюднення інформації.

Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 НМДГ (від 425 до 850 грн).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»