Новини публікуються мовою оригіналу

Державна служба статистики України затвердила нові Роз’яснення щодо заповнення форми 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» від 23.10.2015 р. № 17.4-12/17.

Ці роз’яснення, як і попередні, складаються із трьох розділів.

У розділі І «Загальні положення» роз’яснень наведено загальні положення щодо заповнення форми 1П-НПП, зокрема:

  • розділ І форми 1П-НПП містить показники про виробництво промислової продукції за видами у звітному та попередньому роках, яку було вироблено на власних або орендованих потужностях (із власної сировини або сировини замовника);
  • розділ ІІ форми 1П-НПП уміщує інформацію про наявність електростанцій (електрогенераторних установок) потужністю менше 500 кВт, їх потужність і виробництво електроенергії.

Окрім того, у двох розділах форми 1П-НПП різний формат представлення значень показників. Так, у розділі І числові значення в мільйонах, тисячах і значення графи 5 указуються з одним десятковим знаком (після коми), а за іншими одиницями вимірювання — у цілих числах. Стосовно значення показників розділу ІІ, вони відображаються в цілих числах в одиницях вимірювання, які зазначені у формі 1П-НПП.

У розділі ІІ «Виробництво та реалізація промислової продукції» та розділі ІІІ «Виробництво та реалізація промислової продукції» роз’яснень наводяться пояснення щодо заповнення граф розділів І та ІІ форми 1П-НПП відповідно.

Загалом можна сказати, що норми нових і попередніх роз’яснень істотно не відрізняються, а такі зміни були спричиненні лише перекомпонуванням попередніх пояснень.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»