Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у підкатегорії 102.08.03 «ЗІР» надала відповідь на запитання:

чи враховується при визначенні об’єкта оподаткування від’ємне значення від патентованої діяльності, яке виникло в попередніх звітних періодах?

Податківці нагадали: починаючи із 01.01.2015 р. особливості обкладення податку на прибуток установлено ст. 134 ПКУ.

Згідно із пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями р. ІІІ ПКУ.

Керуючись пп. 140.4.2 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Отже, від’ємне значення об’єкта оподаткування від патентованої діяльності, що виникло в попередніх звітних (податкових) періодах, ураховується у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування, що зменшує фінансовий результат до оподаткування згідно з положеннями пп. 140.4.2 ПКУ у вигляді різниці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»