З метою надання автомобільними перевізниками якісних і безпечних послуг із перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному транспорті Мінінфраструктури України затвердило Порядок підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту.

Цей Порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які:

  • надають послуги з перевезення пасажирів та/чи вантажів автомобільними транспортними засобами на договірних умовах за плату та зобов’язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів;
  • мають намір здійснювати діяльність із підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів та подали в установленому порядку заяву про видачу свідоцтва про визначення навчального центру з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, з питаннями безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки;
  • є навчальними центрами та здійснюють діяльність з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів.

Для підвищення кваліфікації суб’єкти господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів та/чи вантажів автомобільними транспортними засобами, мають подати до навчального центру заяву, форму якої наведено в додатку 7 до цього Порядку. Водночас до заяви додаються 2 фотокартки розміром 4 х 6 см особи, яка має намір підвищити кваліфікацію, а також копії:

  • паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
  • диплома про освіту;
  • свідоцтва професійної компетентності (далі — СПК) (у разі повторного підвищення кваліфікації цією особою).

У разі позитивних результатів проходження особою тестування після підвищення кваліфікації їй видається СПК за напрямами підвищення кваліфікації:

  • з питань надання послуг автомобільного транспорту — на 5 років;
  • з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки — на 3 роки;

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту» від 26.07.2013 р. № 551.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 19.09.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»