Новини публікуються мовою оригіналу

При визначенні фінрезультату до оподаткування у витратах ураховується недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу по закінченню договору оперативної оренди (у т.ч. — у разі дострокового розірвання договору оренди). Такого висновку дійшла ДФСУ в листі від 28.10.2015 р. № 22779/6/99-95-42-03-15.

Зокрема, витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що збільшують майбутні економічні вигоди, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі витрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 (даліМетодрекомендації № 561) (абз. 2 п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методрекомендацій № 561). Такий об’єкт основних засобів перестає визнаватись активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок дострокового розірвання договору оренди (п. 40 Методрекомендацій № 561).

Тому при визначенні об’єкта оподаткування платник податку — орендар на підставі положень абз. 4 п. 138.1 та абз. 3 п. 138.2 ПКУ має збільшити фінрезультат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної відповідно до П(С)БО, та зменшити фінрезультат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»