Новини публікуються мовою оригіналу

Податківці в листі від 19.10.2015 р. № 21971/6/99-99-19-02-02-15 повідомляють: пасивні доходи у вигляді відсотків від депозитного вкладу, отримані профспілковою організацією, яка перебуває в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, не є об’єктом обкладення податком на прибуток за умови, якщо ці доходи (прибутки) використовуються такою профспілковою організацією лише для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

У разі нецільового використання коштів неприбутковою організацією така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період із початку року по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, і зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така організація підлягає виключенню контролюючим органом із Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»