Новини публікуються мовою оригіналу

Як повідомила ДФС у листі від 20.10.2015 р. № 22064/6/99-99-10-03-02-15, штрафні (фінансові) санкції скасовуються, якщо платник податків, відповідно до п. 35 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ, самостійно сплатив суму податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення (без застосування процедури оскарження податкового повідомлення-рішення).

Нагадаємо

Пунктом 35 підрозділу 10 р. ХХ «Перехідних положень» Кодексу встановлено: тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік становив менше 20 млн грн, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в строки, визначені цим Кодексом, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати такого податкового зобов’язання в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну фінансову політику. Зазначена норма не застосовується в разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку чи збору. При цьому в разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»