Новини публікуються мовою оригіналу

Що пропонує проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації»?

У проекті закладено інший механізм обчислення бази, ніж той, що діє нині, — ні доходів, ні витрат, ні різниць.

Податок на прибуток сплачуватиметься із дивідендів і прирівняних до розподілу прибутку платежів. І прирівняних платежів у проекті чимало.

Вагомій саме розподіл прибутку та прирівняних до цього платежів. А останні доволі цікаві і деякі з них аж ніяк не пов'язані з класичним розумінням дивідендів.

Наприклад, дивідендами для цілей оподаткування вважатимуться як традиційні дивіденди (платіж емітента корпоративних прав у зв'язку з розподілом частини його чистого прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку),  так і нетрадиційні, а прирівняні, зокрема:

 • платіж, який виплачується платником податку його власнику (власникам) або пов’язаним особам (не у зв’язку з оплатою товарів, робіт, послуг, виплатою роялті тощо) та який за своєю суттю є розподілом прибутку, але без оформлення його у вигляді виплати дивідендів;
 • здійснення інвестицій за кордон;
 • безповоротна фінансова допомога, що надається фізособі, кредиторська заборгованість фізособи, у т.ч. за товарним кредитом, на дату визнання такої заборгованості безнадійною.

При цьому оподаткуванню за проектом підлягатиме сума нарахованих (сплачених) дивідендів, яка виплачується на користь:

 • фізособи-резидента;
 • неплатника податку на прибуток;
 • нерезидента.

Згідно з проектом, оподаткуванню підлягають і прирівняні до розподілу прибутку платежі й операції. Наведемо приклади деяких із них:

 • сума перевищення нарахованих у бухобліку платника податку процентів за борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами — нерезидентами, над 50% максимального розміру процентної ставки НБУ за зовнішніми запозиченнями резидентів для відповідного виду запозичення на останній день податкового (звітного) періоду. Діє до боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами — нерезидентами, у разі якщо загальна сума таких боргових зобов’язань перевищує суму власного капіталу платника податку більш ніж у 3,5 рази (для фінансових установ і компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, більш ніж у 10 разів);
 • сума витрат по нарахуванню роялті, якщо роялті нараховані на користь:

1) нерезидентів з Урядового переліку;

2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті;

3) нерезидента щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких уперше виникли в резидента України;

4) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої він є;

5) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, окрім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, установленому р. IV цього Кодексу;

6) юрособи, яка відповідно до ПКУ звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж установлена в п. 136.1 ПКУ;

 • сума перевищення трансфертної ціни над договірною;
 • сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом календарного року неприбутковим організаціям у розмірі, що перевищує 0,5% суми чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), відображених у фінансовій звітності платника податку за попередній звітний рік;
 • сума перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні операцій із продажу товарів (робіт, послуг), у т.ч. необоротних активів, із неплатниками податку (зокрема й суб'єктами господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування).

І це ще не всі оподатковувані виплати, запропоновані проектом. Як бачимо, частина з них нагадує нинішні різниці, а деякі перегукуються з минулими правилами — як-от звичайні ціни в операціях із неплатниками податку на прибуток.

Ставка — 15%

Щомісячних авансових внесків не передбачено.

Звітування  — за рік.

Але це лише проект. Слідкуватимемо за розвитком подій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»