Новини публікуються мовою оригіналу

Щодо розрахунку амортизації вартості поліпшень об’єкта операційної оренди, що здійснювалися до 01.01.2015 р., п. 11 підрозділу 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено таке: при розрахунку амортизації основних засобів і нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ балансова вартість основних засобів і нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 р. відповідно до ст.ст. 144–146 та 148 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Тож балансова вартість об’єкта основних засобів, збільшена на суму поліпшень (ремонту) орендованих основних засобів, здійснених до 01.01.2015 р. і сформованих станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку, амортизуватиметься згідно з положеннями п. 138.3 ст. 138 ПКУ в редакції, чинній із 01.01.2015 р.

На цьому наголошує ДФС у листі від 21.10.2015 р. № 22220/6/99-95-42-03-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»