Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в підкатегорії 301.06 «ЗІР» роз’яснила алгоритм виправлення помилок у таблиці 4 додатка 4 Звіту з ЄСВ після граничного терміну подачі звіту.

Якщо платником самостійно виявлено заниження чи завищення сум нарахованого ЄСВ на суми грошового забезпечення, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських й інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску, страхувальник у р. І таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 4351.

1Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. №  435 заповнює рядки:

  • рядок 6 «Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)» — відображається сума рядків 6.1 та 6.2;
  • рядок 6.1 «34,7%» — заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених нарахованих ЄВ внеску в рядку 3 «Нараховано єдиного внеску, 34,7%» таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 за попередні звітні періоди;
  • рядок 6.2 «2,6%» — заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум ЄВ у рядку 5 «Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6%» таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 за попередні звітні періоди;
  • рядок 7 «Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)» — відображається сума рядків 7.1 та 7.2;
  • рядок 7.1 «34,7%» — заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум єдиного внеску в рядку 3 «Нараховано єдиного внеску, 34,7%» таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 за попередні звітні періоди. Відображається сума зайво нарахованого ЄВ у розмірі 34.7%;
  • рядок 7.2 «2,6%» — заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум ЄВ за попередні звітні періоди в рядку 5 «Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6%» таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435. Відображається сума зайво утриманого єдиного внеску в розмірі 2,6%.

У рядку «Зміст помилки» вказується період, у якому виявлено помилку, а також сума та вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано ЄСВ. За наявності декількох помилок описується кожна з них.

У разі якщо платником самостійно виявлено заниження чи завищення сум нарахованого ЄСВ на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, що підтверджують нарахування таких виплат, то р. ІІ таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 заповнюється аналогічно р. І із застосуванням ставок у розмірі 33,2% та 2%.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»