Національний банк України продовжує проводити послідовну політику, спрямовану на дедоларизацію економічних відносин. Окрім ринкових механізмів (відсоток при обміні), є й адміністративні (вимога показати паспорт) стимули. І ось нова ластівка таких дій: постанова Правління НБУ «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України» від 16.09.2013 р. № 365. У цій постанові обмежується рух валюти в банківській системі в межах країни.

Тобто в Україні перевести кошти у валюті на поточний інвалютний рахунок фізособи (резидента або нерезидента) можна шляхом переказу інвалюти з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку. Водночас вносити готівку на поточний рахунок фізособи-нерезидента можна лише на підставі документів, що підтверджують джерела її походження.

Можна перераховувати валюту на валютний рахунок, лише якщо це:

  • зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або вкладному (депозитному) рахунках;
  • зарахування за казначейськими зобов’язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;
  • купівля-продаж, обмін (конвертація) валюти у випадках, установлених законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ;
  • валюта, одержана в порядку спадкування, за договорами дарування, або повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

Зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не дозволяється. Уповноважений банк зобов’язаний здійснити продаж таких надходжень на міжбанківському валютному ринку України та зарахувати гривневий еквівалент від продажу іноземної валюти на поточний рахунок у національній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента).

На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

Відкритим залишається питання, якщо у фізособи немає поточного рахунку — значить, валюта буде продана та зависне, допоки така особа не відкриє поточний рахунок у гривнях.

Реакція на такі нововведення негайно відбилася на курсі долару: на міжбанку 18.09.2013 р. долар з 8,1900/8,1980 піднявся до 8,2000/8,2050. Що далі?

Згадана постанова готується на публікацію в «Офіційному віснику України» № 71 за 24.09.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»