Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 04.09.2015 р. № 18916/6/99-99-19-02-02-15 зазначила: до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам й інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів і забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року (п. 24 підрозділу 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ в редакції до 01.01.2015 р.)

Щодо податкового обліку, то нормами ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2015 р., не передбачено формування витрат за сумами нарахованого в бухгалтерському обліку резерву на виплату відпусток.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»