Новини публікуються мовою оригіналу

Державна фіскальна служба України в листі від 08.09.2015 р. № 2327/2/99-99-19-02-02-10 наголосила: обслуговуючі кооперативи, які не відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ й унесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій у разі здійснення розподілу доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління й інших пов'язаних із ними осіб, зобов'язані подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період із початку року по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, і зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, яке розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація підлягає виключенню контролюючим органом із Реєстру.

Водночас контролери зауважили, що з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову й податкову звітність (із наростаючим підсумком) із податку на прибуток і сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду. Із наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітності та сплачує податок на прибуток у порядку, установленому ст. 57 ПКУ для неприбуткових організацій — платників податку на прибуток.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»