Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС проінформувала (лист від 05.10.2015 р. № 21051/6/99-99-19-02-02-15), що понесені витрати у вигляді визнаних платником податку штрафів, пені, неустойки за порушення правил провадження господарської діяльності, невиконання чи неналежне виконання господарського зобов'язання беруть участь при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку без подальшого його коригування на такі витрати.

Наголосимо: відповідно до п. 6 П(С)БО 16 «Витрати, витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу власниками), за умови, якщо ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Визнані штрафи, пеня, неустойка включаються до інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО 16).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»