Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 02.10.2015 р. № 1878/10/17-00-15-02-12 відповіла на запитання щодо відображення вартості ремонту орендованих основних засобів.

Зокрема податківці нагадали: об’єктом обкладення податком на прибуток резидента згідно з пп. 134.1.1. ПКУ є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями р. ІІІ ПКУ.

Оскільки в бухобліку має значення, як витрати, пов’язані з експлуатацією й обслуговуванням основних засобів, упливають на майбутні економічні вигоди, очікувані від використання об’єкта, то для відображення вартості ремонту орендованих основних засобів маємо 2 варіанти:

1) якщо здійснювані витрати спрямовані на підтримку об'єкта основних засобів у робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) й одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, то такі витрати відносяться до складу витрат звітного періоду (п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби»);

2) затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (абз. 2 п. 8 П(С)БО 14 «Оренда»).

В останньому варіанті при визначенні об’єкта оподаткування платник податку — орендар (у якого річний бухдохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн) на підставі положень абз. 1 п. 138.1 й абз. 1 п. 138.2 ПКУ має збільшити фінрезультат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об’єктів операційної оренди, визначеної відповідно до П(С)БО, і зменшити фінрезультат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об’єктів операційної оренди, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»