Якщо продавець товарів/послуг відмовляється подати податкову накладну або порушує порядок її заповнення чи порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, то покупець таких товарів або послуг має право додати до податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника.

Заява подається за формою згідно з додатком 8 декларації з ПДВ. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг. Разом із тим можна додати копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Подання заяви та копій указаних документів є підставою для включення сум податку в склад податкового кредиту.

Платники, які подають звітність в електронному вигляді, мають подавати копії таких документів окремо в порядку, визначеному для подання звітності в паперовому вигляді (особисто платником податків або уповноваженою на це особою, надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення).

У разі неправильного заповнення платником податку додатка 8 до декларації та/або неподання копій товарних чеків, інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати ПДВ у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або неподання копій первинних документів, що підтверджують факт їх отримання, платник податку втрачає право формувати податковий кредит за сплаченими сумами податку. А тому при виявленні органом Міндоходів цього факту зазначені суми ПДВ підлягають виключенню зі складу податкового кредиту.

За інформацією офіційного веб-порталу Міндоходів України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»