На офіційному веб-сайті МОН України розміщені програми навчання для школярів. Аби успішно пройти ці програми, потрібні відповідні підручники. На них має бути один із грифів:

  • «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;
  • «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;
  • «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

На звороті титульного аркуша навчального видання вказуються номер і дата листа чи наказу МОН України, яким надано гриф, або номер і дата листа-підтвердження Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про схвалення для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Такі заходи пов’язані з тим, що окремі видавництва вводять споживачів в оману, фальсифікуючи інформацію щодо отримання навчальною літературою відповідних грифів МОН України. Для цього на титульних сторінках навчальних видань розміщують такі оманливі написи:

  • «Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України»;
  • «Посібник розроблений до підручника, який затверджений (рекомендований) Міністерством освіти і науки України»;
  • «Посібник схвалений предметною комісією»;
  • «Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах Вченою радою того чи іншого вищого навчального закладу».

Водночас слід зауважити, що навчальні посібники для учнів 1-х, 2-х та 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, видані раніше 2012 року, надалі використовуватися в навчально-виховному процесі не можуть. Адже вони вже не відповідають новим навчальним програмам.

Персональну відповідальність за використання в навчально-виховному процесі невідповідної навчальної літератури покладено на керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Лист МОН України від 05.09.2013 р. № 1/9-607

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»