Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 25.09.2015 р. № 14781/10/26-15-15-03-11 розглянула питання щодо відображення в податковому обліку курсових різниць, які виникають унаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу.

Відповідно до пп.134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення/зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з р. ІІІ ПКУ. Тому в цій ситуації податківці повністю спираються на п. 8 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». У ньому вказано, що курсові різниці, які виникають унаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються в складі додаткового капіталу.

Отже, і на думку податківців такі курсові різниці не враховуються при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»