Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 02.10.2015 р. № 22604/10/28-10-06-11 пояснює: доходи, отримані нерезидентами із джерелом їх походження з України (у т.ч. як прибуток від безоплатного збільшення своєї частки в статутному фонді акціонерного товариства), оподатковуються в порядку й за ставками, визначеними ст. 141 ПКУ.

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента чи вповноваженої ним особи (окрім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у т.ч. на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у пп 141.4.1 ПКУ, за ставкою в розмірі 15% (окрім доходів, зазначених у п.п 141.4.3–141.4.6 ПКУ) їх суми й за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп.141.4.2 ПКУ).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»