Міносвіти відреагувало на повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання, що останнім часом часто з’являються у ЗМІ.

Так, прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі згідно з постановою КМУ «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000 р. № 1222 із обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міносвіти від 09.04.2012 р. № 1/9-272).

Окрім того, у навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися й діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо.

Батьківські комітети та піклувальні ради навчальних закладів можуть, зокрема, створювати благодійні фонди, залучати додаткові кошти для фінансування навчального закладу.

Однак дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися в діяльність таких громадських формувань.

Разом із тим наголошено, що питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних і юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

Лист Міносвіти від 05.09.2013 р. № 1/9-608

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»