Держенергонагляд може розглядати спірні питання між споживачами та енергопостачальником, а також надавати споживачам електричної енергії роз’яснення, у т.ч. щодо процедури складення актів про порушення нормативних документів у частині:

  • наявності відхилень від схеми електропостачання об’єкта, що призвело до крадіжки електричної енергії, зазначеної в акті про порушення ПКЕЕ, у тому числі щодо схеми крадіжки електричної енергії та осіб, якими її було зібрано;
  • встановлення способу прокладення «самовільно підключеної проводки» (відкритим або прихованим способом);
  • відповідності застосування енергопостачальником під час проведення розрахунку збитків за актами про порушення величини струму вимогам глави 1.3 Правил улаштування електроустановок за наявними в схемі безоблікового підключення марками та перерізами проводів тощо;
  • відповідності застосування періоду обрахування збитків за актами про порушення ПКЕЕ вимогам Методики;
  • визначення фактичного місця підключення самовільно підключеного проводу до відповідних електричних мереж;
  • відповідності ПКЕЕ застосованих енергопостачальниками заходів з обмеження та/або припинення постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними вимог нормативних документів щодо користування енергією, а також споживачам, які не оплатили вартість використаної енергії;
  • відповідності вимогам ПКЕЕ встановленої межі балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін;
  • відповідності вимогам нормативних документів у сфері метрології, встановленого в помешканні споживача електролічильника, у тому числі щодо наявності чи відсутності акта про збереження пломб, термінів державної повірки електролічильника тощо.

Лист Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

«Щодо розгляду звернення [щодо розгляду спірних питань, які виникають між споживачами та енергопостачальником]» від 23.07.2013 р. № 04/10-3373

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»