Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 24.09.2015 р. № 20289/6/99-99-19-03-02-15 зазначає: у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)» (далі — додаток 1) за невчасно зареєстрованим розрахунком коригування потрібно вказувати дату реєстрації такого розрахунку в ЄРПН (п. 201.10 ПКУ).

У разі якщо в додатку 1 не заповнена графа 7 «Дата отримання отримувачем (покупцем)» таблиць 1, 2 та 3 або вона заповнена з помилковими даними, така податкова звітність із ПДВ уважається заповненою з порушенням Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. № 966.

Так, для виправлення вказаної помилки, зокрема, в уточнюючому додатку 1:

  • повторюється помилковий запис неправильно вказаної дати отримання розрахунку коригування, при цьому вартісні показники зазначаються зі знаком «-» (тобто сторнуються);
  • указується правильний запис за операцією з відповідним контрагентом (уключаючи вартісні показники);
  • указується нульова сума в підсумковому рядку «Усього».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»