КМУ своєю постановою доручив Мінагрополітики визначити та затвердити до 15.09.2013 р. вартість майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства АР Крим (області), а починаючи з 2014 року, визначати та затверджувати вартість такого майна щороку до 30 червня.

Нагадаємо: працівникам підприємства (організації), що приватизується, і прирівняним до них особам безоплатно надається частка державного майна (акції), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (АР Крим), на кількість працівників підприємства, що приватизується, і прирівняних до них осіб.

З дня прийняття рішення про приватизацію розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається. Виняток становить звільнення через поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, або через вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 (прогул, систематичне невиконання обов’язків, поява на роботі в нетверезому стані) та ст. 41 КЗпП (грубе порушення трудових обов’язків, аморальний учинок, перебування в безпосередньому підпорядкуванні в близької особи).

Постанова КМУ «Деякі питання безоплатної передачі частки державного майна в агропромисловому комплексі, що приватизується» від 24.07.2013 р. № 657

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»