Новини публікуються мовою оригіналу

ВСУ у справі від 02.09.2015 р. № 6-226цс14 сформував правову позицію в питанні правових наслідків невиконання попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Припинення зобов’язання з попереднього договору внаслідок неукладення основного договору протягом установленого попереднім договором строку унеможливлює спонукання до укладення основного договору в судовому порядку, виконання обов’язку в натурі чи виникнення основного договірного зобов’язання як правової підстави для виникнення в набувача права власності на майно.

Положеннями ЦК України й інших актів цивільного законодавства прямо не передбачено такий правовий наслідок невиконання попереднього договору, як відшкодування збитків у спосіб визнання права власності на річ, що мала бути придбана в майбутньому за договором купівлі-продажу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»